Make your own free website on Tripod.com

MAKLUMAN

  Unit Bimbingan dan Kaunseling merupakan satu unit yang amat penting bagi SMKGP. Disamping berfungsi membantu pelajar menyelesaikan pelbagai masalah dan juga membina hala tuju kerjaya ianya juga banyak membantu dalam menyelesaikan masalah disiplin pelajarUNIT KAUNSELING

   
Bil
Perkara
Jumlah
1
Kaunseling Individu dan Kelompok
87
2
Pembimbing Rakan Sebaya
30
3
Teknik Menjawab Soalan PMR dan SPM
18
4
Program-Program Motivasi Pelajar
8
5
Program Bimbingan Kerjaya dan Melanjutkan Pelajaran ke IPT / IPTS
8
6
Kem Kepimpinan Pengawas
2

Copyright ©2003 Symbiosis Consultant And SMKGP