Make your own free website on Tripod.com

MAKLUMAN

  Laman ini memaparkan maklumat matapelajaran yang ditawarkan di SMKGPProfil Kurikulum

MAKLUMAT MATA PELAJARAN TERAS TINGKATAN 1 HINGGA 3
 

TINGKATAN 1, 2 DAN 3 ADALAH SAMA MATAPELAJARAN TERASNYA SEPERTI BERIKUT:

 • BAHASA MELAYU
 • BAHASA INGGERIS
 • PENDIDIKAN ISLAM
 • SEJARAH
 • MATEMATIK
 • SAINS
 • GEOGRAFI
 • KEMAHIRAN HIDUP
   
BILANGAN PELAJAR MENGAMBIL SETIAP MATA PELAJARAN ELEKTIF TINGKATAN 1, 2 DAN 3
 

TINGKATAN 1:
TINGKATAN 2:
TINGKATAN 3: KEMAHIRAN HIDUP

 • PILIHAN 1:162 ORANG
 • PILIHAN 2:164 ORANG
 • PILIHAN 3: 35 ORANG
   
MAKLUMAT MATA PELAJARAN TERAS TINGKATAN 4 DAN 5 SEBANYAK 6 MATA PELAJARAN TERAS SEPERTI BERIKUT:
 
 • BAHASA MELAYU
 • BAHASA INGGERIS
 • PENDIDIKAN ISLAM
 • SEJARAH
 • MATEMATIK
 • SAINS
   
MATA PELAJARAN ELEKTIF TINGKATAN 4 DAN 5
 
 • Kesusasteraan Melayu
 • Geografi
 • Pendidikan Seni
 • Matematik Tambahan
 • Perdagangan
 • Prinsip Akaun
 • Sains Rumahtangga( ERT)
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Sains Pertanian
 • Tasawwur Islam
 • Reka Cipta
   
JUMLAH PELAJAR SMKGP MENGIKUT JANTINA TAHUN 2004
 
TINGKATAN
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
1
172
132
304
2
372
208
580
3
194
158
352
4
149
137
286
5
132
125
257
JUMLAH KESELURUHAN
848
723
1571

Copyright ©2003 Symbiosis Consultant And SMKGP