Make your own free website on Tripod.com

INFO DAN PAUTAN

 KAKITANGAN SMKGP

Sesi
Lelaki
Perempuan
Jumlah
Sesi Pagi
14
46
60
Sesi Petang
13
21
34
Jumlah Guru
27
67
94
Kategori
Sesi Pagi
Sesi Petang
.Jumlah
DG 48
2
-
2
DG 41
55
31
86
DGA 29
3
3
6
Jumlah
60
34
94
Ketua Pembantu Tadbir
1
Pembantu Tadbir Perkhidmatan
1
Pembantu Tadbir Kewangan
0
Penyelia Asrama
1
Pembantu Makmal
4
Pembantu Tadbir Rendah
2
Pembantu Am Rendah
5
Pekerja Rendah Awam
1
Jumlah
15
 

Copyright ©2003 Symbiosis Consultant And SMKGP